JOIN OUR MAILING LIST
Intermediêre Fase

Die Intermediêre Fase sluit ses verpligte vakke in, naamlik:

Huistaal

Eerste Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe en tegnologie

Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Geografie)

Lewensvaardighede.

Die Intermediêre Fase sluit die volgende bykomende nie-eksamenvak in:

Bybelonderrig.

Assessering

Die formele assessering vir die Intermediêre Fase bestaan uit ? toets of eksamen per kwartaal.

Formele assessering in die Intermediêre Fase

Graad

Deurlopende assesserings-komponente
(Maart, Julie en September)

Eindjaarassessering
(November)

Slaagvereiste

4 – 6

Maart-toetsreeks

Junie-eksamen

September-toetsreeks

Eindeksamen

Huistaal: 50%

Eerste Addisionele Taal: 40%

Wiskunde: 40%

Enige ander twee vakke: 40%

Back Back to top