JOIN OUR MAILING LIST

200 other coursesAfrikaans

English

SKOOL

SCHOOL

Graad 0 tot 12

Voltooi van ons kursusse gedurende u Skooljare:

 • Vlieëniers Lisensie
 • Pastel Boekhouer/Rekenmeester & Pastel Personeel Besoldiging
 • Geregistreerde ICB Rekenmeester/Boekhouer
 • Professionele Sport soos Golf, Tennis, Swem…
 • CAD Argitek Ontwerpe
 • CAD Ingineurs tekeninge
 • Sekretarieel & Regs Seketaresse
 • Of enige van ons ondergenoemde kursusse
 • Opleiding vir Sangers, Akteurs, Modele

Grade R to 12

Complete School with any of our courses such as:

 • Commercial Pilots License
 • Pastel Accounting & Pastel Payroll
 • Registered ICB Accountant/Bookkeeper
 • Professional Sport such as Golf, Tennis, Swim…
 • CAD Architecture drawings – Part of University studies
 • CAD Engineers – Part of University studies
 • Secretarial & Legal Secretary

Training for Singers, Actors, Models

KOLLEGE

Meer as 200 Kursusse:

 • Administrasie
 • Au Pair
 • Besigheid Bestuur
 • Binnenshuise versiering en ontwerp
 • Boekhouer + Pastel
 • CIMA
 • Creative Events Management
 • Finansiële Betsuur
 • Forensiese Wetenskap
 • Fotografie
 • Grafiese Ontwerp
 • Hotel en Toerisme bestuur
 • ICB + Pastel
 • Joernalistiek
 • Kinders sorg
 • Klien Besigheid Bestuur
 • Outeur
 • Pastel Rekeninkunde/Boekhouers
 • Pastel of VIP Personeel Besoldiging
 • Personeel Bestuur
 • Polisie Kursusse
 • Projek Bestuur
 • Radio & Klank  Ingineur
 • Rekenmeester + Pastel
 • Sekretarieel
 • Skoonheid
 • Speurder  Polisie en Forensies
 • Sport & Fiksheid
 • Toerisme
 • Trou beplanning
 • VIP Personeel besoldiging
 • Web ontwerp 

 

 

 

COLLEGE

Courses:

 • Accounting + Pastel
 • Administration
 • Beauty therapy
 • Bookkeeping + Pastel
 • Child Care
 • CIMA Computer
 • Creative Events Management
 • Financial Management
 • Forensic Science
 • Graphic Design
 • Hospitality
 • HR Management
 • Interior Decorating & Design
 • Investigations
 • Journalism
 • Management
 • Pastel Accounting
 • Pastel or VIP Payroll
 • Photography
 • Police Training
 • Project Management
 • Radio & Sound Engineering
 • Secretarial
 • Small Business Management
 • Sport & Fitness
 • Tourism
 • VIP Payroll
 • Web design
 • Wedding Planning
 • Writing
Back Back to top