Our Vision - Ons Visie

Maximum 20 children per Teachersmileysmileylaugh

Maksimum 20 kinders Per Onderwyserlaughsmileylaugh

HEAD OFFICE - TEL NUMBER 0861 26 8883                 Join us on Facebook

Gr RR - 12 Christian based - 5 Days or a choice of Flexi School: 3 Days School per week & 2 days for Professional training in Sport, Pilots Training & other - Become a PILOT or PASTEL Accountant or Bookkeeper before end Grade 12 or Golf, Swim, Tennis & any sport professional training and competitions when needed. We currently have golfers from Grade 9 playing in all national tournaments as well as a national swimmer, participating in all national competitions. Our student pilots enjoy studying when needed and flying when the weather allows.

HOOFKANTOOR - TEL NOMMER 0861 26 8883

Gr RR - 12 Christelik behoudend 5 Dae of n keuse vir Flexi skool: 3 dae skool per week en 2 dae vir professionele opleiding in Pastel, Sport, Vlieg, Musiek & ander - Word n Vlieënier of SAGE PASTEL Rekenmeester of Boekhouer voor die einde van Graad 12 of neem deel aan profesionele opleiding en kompetisies in u sport soos Golf, Tennis en Swem. Ons het tans golf speelers van graad 9 tot 12 wat in alle nasionale kompitisies deelneem in skooltyd, plus n nasionale swemmer wat ook aan alle swem kompitisies deelneem, al is dit in skooltyd. Ons studente vlieeniers vlieg wanneer die weer dit toelaat en studeur andersens.

Learners have 3 choices:

 1. Daily classes at our centers using the normal SA Curriculum as done with UMALUSI and SACAI with approved CAPS schoolbooks(Used by 99% schools)
 2. Homeschooling with parents also using CAPS. The advantage is your child can come from or go back to most schools.
 3. IMPAK home schooling system at our centres with teacher support. Fees from R2000 per month.

CAREER DRIVEN EDUCATION DURING SCHOOL   -- Support centers for scholars & homeschooling

Note that we are not a Private School yet, but approved as Home School Support Centres, thus giving children more individual training and teaching Grade 4 to 12 how to work on their own with our teacher support in the classroom, thus teaching them how to study later at Universities.  (Grade RRR to 3 has the normal full time teaching)

Our teachers are qualified and SACE registered, plus we use student teachers. We are registered with the exam board, SACAI (South African Comprehensive Assessment Institute), registration number A-1046-16,who are recognised by UMALUSI.  We are also approved by IMPAK homes schooling. (The Law regarding Home school support centres) & registered with SAGE PASTEL & FASSET SETA as SVA0020

Branches:Kempton Park, Midrand, Roodepoort Weltevredenpark. REGISTRATION DOCUMENTS

Pretoria: Centurion (Swartkop & Wierda Park), Pretoria East, Morelettapark & Wapadrand REGISTRATION DOCUMENTS

Menlyn & Silverton & Thabazimbi (Opening Jan 2017. Register now).

OUR VISION - To support and assist parents to guide their children into adulthood, equipped to discover their interests and future careers to grow into tomorrow’s leaders. Register now: email us at info@advancedcollege.co.za

LOOPBAAN GERIGTE OPLEIDING IN SKOOLJARE - Let wel dat ons nog nie n privaat skool is nie maar goedgekeurde Tuis skool ondersteunings sentrums is, onder andere by IMPAK. Graad 000 to 3 kry die normale voltydse onderrig en Graad 4 ot 12 word geleer om meestal op hul eie te werk met leerplanne en voltydse onderwysers. Die voordeel is dat u kind meer individuele aandag en onderrig kry van ons gekwalifiseerde onderwysers wat by SACE geregistreer is asook studente onderwysers onder hul leiding. (Die Wet tov tuis skool ondersteuning sentrums). Ons is ook geregistreer by SACAI, die Suid Afrikaanse Assesseringsinstituut, registrasie nr A-1046-16 en geregistreer by SAGE PASTEL en FASSET SETA as SVA0020

Leerders het 3 keuses:

 1. Daaglikse klasbywoning by ons sentrums met die gewone SA Kurrikulum van UMALUSI en SACAI en CAPS voorgeskrewe boeke (Gebruik deur 99% skole)
 2. Tuisskool met ondersteuning deur ouers met die gewone SA Kurrikulum van UMALUSI en SACAI en die gebruik van CAPS voorgeskrewe boeke
 3. Daaglikse klasbywoning by ons sentrums met die IMPAK tuisskool stelsel. Fooie vanaaf slegs R2000 per maand.

Takke: Kempton Park, Midrand, Roodepoort Weltevredenpark REGISTRASIE DOKUMENTE

Pretoria: Centurion (Swartkop & Wierdapark), Pretoria Oos, Morelettapark & Wapadrand REGISTRASIE DOKUMENTE

Menlyn en Silverton & Thabazimbi begin Januarie 2017 - registreer nou.

ONS VISIE

Om ouers te ondersteun om leiding te gee aan hul kinders vir hul toekoms, toegerus om hul belangstellings te vind en daardeur beroepe te volg om ons toekomstige leiers te word.

Registreer nou by     info@advancedcollege.co.za    

Maximum 20 children per Teachersmileysmileylaugh

Maksimum 20 kinders Per Onderwyserlaughsmileylaugh

HEAD OFFICE - TEL NUMBER 0861 26 8883                 Join us on Facebook

Gr RR - 12 Christian based - 5 Days or a choice of Flexi School: 3 Days School per week & 2 days for Professional training in Sport, Pilots Training & other - Become a PILOT or PASTEL Accountant or Bookkeeper before end Grade 12 or Golf, Swim, Tennis & any sport professional training and competitions when needed. We currently have golfers from Grade 9 playing in all national tournaments as well as a national swimmer, participating in all national competitions. Our student pilots enjoy studying when needed and flying when the weather allows.

HOOFKANTOOR - TEL NOMMER 0861 26 8883

Gr RR - 12 Christelik behoudend 5 Dae of n keuse vir Flexi skool: 3 dae skool per week en 2 dae vir professionele opleiding in Pastel, Sport, Vlieg, Musiek & ander - Word n Vlieënier of SAGE PASTEL Rekenmeester of Boekhouer voor die einde van Graad 12 of neem deel aan profesionele opleiding en kompetisies in u sport soos Golf, Tennis en Swem. Ons het tans golf speelers van graad 9 tot 12 wat in alle nasionale kompitisies deelneem in skooltyd, plus n nasionale swemmer wat ook aan alle swem kompitisies deelneem, al is dit in skooltyd. Ons studente vlieeniers vlieg wanneer die weer dit toelaat en studeur andersens.

Learners have 3 choices:

 1. Daily classes at our centers using the normal SA Curriculum as done with UMALUSI and SACAI with approved CAPS schoolbooks(Used by 99% schools)
 2. Homeschooling with parents also using CAPS. The advantage is your child can come from or go back to most schools.
 3. IMPAK home schooling system at our centres with teacher support. Fees from R2000 per month.

CAREER DRIVEN EDUCATION DURING SCHOOL   -- Support centers for scholars & homeschooling

Note that we are not a Private School yet, but approved as Home School Support Centres, thus giving children more individual training and teaching Grade 4 to 12 how to work on their own with our teacher support in the classroom, thus teaching them how to study later at Universities.  (Grade RRR to 3 has the normal full time teaching)

Our teachers are qualified and SACE registered, plus we use student teachers. We are registered with the exam board, SACAI (South African Comprehensive Assessment Institute), registration number A-1046-16,who are recognised by UMALUSI.  We are also approved by IMPAK homes schooling. (The Law regarding Home school support centres) & registered with SAGE PASTEL & FASSET SETA as SVA0020

Branches:Kempton Park, Midrand, Roodepoort Weltevredenpark. REGISTRATION DOCUMENTS

Pretoria: Centurion (Swartkop & Wierda Park), Pretoria East, Morelettapark & Wapadrand REGISTRATION DOCUMENTS

Menlyn & Silverton & Thabazimbi (Opening Jan 2017. Register now).

OUR VISION - To support and assist parents to guide their children into adulthood, equipped to discover their interests and future careers to grow into tomorrow’s leaders. Register now: email us at info@advancedcollege.co.za

LOOPBAAN GERIGTE OPLEIDING IN SKOOLJARE - Let wel dat ons nog nie n privaat skool is nie maar goedgekeurde Tuis skool ondersteunings sentrums is, onder andere by IMPAK. Graad 000 to 3 kry die normale voltydse onderrig en Graad 4 ot 12 word geleer om meestal op hul eie te werk met leerplanne en voltydse onderwysers. Die voordeel is dat u kind meer individuele aandag en onderrig kry van ons gekwalifiseerde onderwysers wat by SACE geregistreer is asook studente onderwysers onder hul leiding. (Die Wet tov tuis skool ondersteuning sentrums). Ons is ook geregistreer by SACAI, die Suid Afrikaanse Assesseringsinstituut, registrasie nr A-1046-16 en geregistreer by SAGE PASTEL en FASSET SETA as SVA0020

Leerders het 3 keuses:

 1. Daaglikse klasbywoning by ons sentrums met die gewone SA Kurrikulum van UMALUSI en SACAI en CAPS voorgeskrewe boeke (Gebruik deur 99% skole)
 2. Tuisskool met ondersteuning deur ouers met die gewone SA Kurrikulum van UMALUSI en SACAI en die gebruik van CAPS voorgeskrewe boeke
 3. Daaglikse klasbywoning by ons sentrums met die IMPAK tuisskool stelsel. Fooie vanaaf slegs R2000 per maand.

Takke: Kempton Park, Midrand, Roodepoort Weltevredenpark REGISTRASIE DOKUMENTE

Pretoria: Centurion (Swartkop & Wierdapark), Pretoria Oos, Morelettapark & Wapadrand REGISTRASIE DOKUMENTE

Menlyn en Silverton & Thabazimbi begin Januarie 2017 - registreer nou.

ONS VISIE

Om ouers te ondersteun om leiding te gee aan hul kinders vir hul toekoms, toegerus om hul belangstellings te vind en daardeur beroepe te volg om ons toekomstige leiers te word.

Registreer nou by     info@advancedcollege.co.za    Back Back to top