JOIN OUR MAILING LIST
For all official information and updates regarding Covid-19 visit the South African Department of Health website at www.SAcoronavirus.co.za or their WhatsApp line on 0600-123456. If you want your own WhatsApp Chatbot visit www.whatskonnekt.com

{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Seniorfase (graad 7 tot 9)

Vakke

Die Seniorfase sluit nege (agt in graad 7 vir 2014) verpligte vakke in, naamlik:

Huistaal

Eerste Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis in graad 7, sal vanaf 2015 vir graad 8 en 9 ook aangebied word; Geografie in graad 7 – 9)

Lewensoriëntering

Skeppende Kunste

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (graad 8 en 9; graad 7 sal vanaf 2015 aangebied word)

Tegnologie.

 

Bykomende keusevakke in graad 8 en 9 aan, naamlik:

Frans Tweede Addisionele Taal

Landbouwetenskappe

Rekenaartoepassingstegnologie

Gasvryheidstudies

Haarkappery en Kosmetiek

Toerisme.

 

Die Seniorfase sluit die volgende bykomende nie-eksamenvak in:

Bybelonderrig.

 

Assessering

Die formele assessering vir die Seniorfase bestaan uit ? toets of eksamen per kwartaal.

 

Formele assessering in die Seniorfase

Graad

Deurlopende assesserings-komponente
(Maart, Julie en September)

Eindjaarassessering
(November)

Slaagvereiste

7 – 9

  • Maart-toetsreeks
  • Junie-eksamen
  • September-toetsreeks
  • Eindeksamen
  • Huistaal: 50%
  • Eerste Addisionele Taal: 40%
  • Wiskunde: 40%
  • Enige ander drie verpligte vakke: 40%

Enige ander twee verpligte vakke: 30%

Back Back to top